Back to Top

Keyfiyyət rəmzi olan aznaxkim sizə ən yaxşısını təqdim edir.

Bütün məhsullarınmız avropa standartlarına uyğun qaydalarda və xammallar əsasında sizin üçün, sizə uyğun istehsal edilir.

Qoruyucu xarici səth boyaları

aznaxkim boya xarici səth boyaları yüksək örtməgücü və elastiklik qabiliyyəti ilə uzun illər evinizi müxtəlif növ xarici təsirlərdən qoruyacaq.

ƏTRAFLI

Daxili səth boyaları

aznaxkimboya daxili səth boyaları fərqli rəng çalarları ilə, fərqli parlaqlıq dərəcələri ilə zövqünüzü oxşayacaqdır.

ƏTRAFLI

Dekorativ boya

aznaxkimboya dekorativ dekorativ xaricisəth və daxilisəth boyaları ilə müasir dünyanın bütün tələblərini ödəyir.

ƏTRAFLI

İştirak Etdiyimiz Layihələr

Məhsullarımız haqda daha ətraflı məlumat üçün daxil olun.

ƏTRAFLI

SİZİN TƏLƏBLƏRİNİZƏ CAVAB VERƏBİLƏN BOYALAR

TƏBİİ ÜZVİ PİQMENTLƏRLƏ DAHA CANLI RƏNGLƏR

ƏTRAFLI

SÖZDƏ YOX ÖZDƏ SİLİNƏBİLƏN BOYA

ƏTRAFLI

DAHA PARLAQ VƏ DAHA TÜND BOYA SEVƏNLƏR ÜÇÜN SATEN BOYA

ƏTRAFLI

 GÜNƏŞ ŞÜALARINA VƏ TOZA DAYANIQLI QUMLU BOYA

ƏTRAFLI